preventivních programů pro děti a mládež, z.s.

Program Pět P

Logo Pět P

Tento program je ve světě více než 90 let realizován pod názvem Big Brothers, Big Sisters. Klade si za cíl prospět dětem školního věku, které z různých důvodů nemají dostatek přátelských vztahů se svými vrstevníky.

Pomoc dítěti spočívá v pravidelném setkávání a trávení volného času s vybraným dospělým. Přátelský vztah a společné zážitky dítěte s pozitivně orientovaným mladým dospělým dokáží samy o sobě posílit jeho společenské začlenění, zvýšit sebevědomí.

Supervizoři a koordinátoři programu Pět P pomáhají dvojici, aby došlo k navázání přátelského vztahu. Program Pět P nabízí možnost poznat svět mimo rodinu. Nabízí také příležitost naučit dítě samostatnosti. Bude si společně se starším kamarádem či kamarádkou plánovat program schůzek, bude se učit dodržet slovo, přijít včas.

Program je určen dětem od 5 do 16 let, jejichž rodiče se zařazením do programu souhlasí. Dítě se schází jednou týdně na 2 až 3 hodiny s vyškoleným dobrovolníkem. Dobrovolník je většinou student starší 18 let, který projde psychologickými testy a na jejich základě je zařazen do tohoto programu.

Máme pro vás připravenou klubovnu, ale i spoustu nápadů, jak se dá zajímavě strávit odpoledne.

 Národní
koordinační centrum

Asociace Pět P v ČR, o.s.

Asociace Pět P

Více informací naleznete na stránkách Asociace Pět P v ČR.

dekorace
Vchod do budovy

Vchod do budovy

Detail dveří vpravo

Detail pravé strany vchodu

Detail levé strany vchodu

Detail levé strany vchodu

© Ing. Petr Kunčar 2013 - 2019 | info@kuncarpetr.cz | all rights reserved